INWESTOR ZASTĘPCZY - kim jest?

Rolą inwestora zastępczego jest reprezentowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji budowlanej na zlecenie inwestora głównego, dzięki czemu oszczędza on przede wszystkim czas oraz pieniądze.

 

IZ - JAKI ZAKRES CZYNNOŚCI?

 • pomoc w wyborze projektanta domu oraz dokonywanie z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień dotyczących projektu
 • reprezentowanie inwestora we wszelkich jednostkach administracyjnych, urzędowych oraz dostawców mediów
 • wybór wykonawcy generalnego, przekazanie mu kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy, nadzór
 • wybór wykonawców na poszczególne etapy budowy oraz koordynacja ich pracy
 • negocjowanie cen, terminów oraz wszelkich warunków z wykonawcami
 • negocjowanie i wybór dostawców materiałów, zaopatrzenie budowy w niezbędny sprzęt
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych
 • egzekwowanie usunięcia wad budowlanych, sprawdzenie i odbiór faktycznie wykonanych robót
 • kontrola kosztów, prowadzenie dokumentacji i rozliczeń  finansowych
 • cykliczne rozliczanie etapów budowy wraz z dokumentacją fotograficzną
 • przygotowanie kompletów dokumentów do dokonania odbioru końcowego inwestycji
 • rozliczenie końcowe budowy - przekazanie kompletnej korespondencji i dokumentacji po zakończonej inwestycji

IZ - DLACZEGO?

Prawidłowe i sprawne prowadzenie procesu budowlanego przez profesjonalistę zaowocuje terminową realizacją inwestycji oraz zaoszczędzi wielu stresów i kłopotów. Fachowy nadzór nad skomplikowanym procesem inwestycyjnym ma znaczenie nie tylko w trakcie trwania budowy, ale także pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek na sam koniec procesu inwestycyjnego.

IZ - JAK WSPÓŁPRACUJEMY?

Zatrudnienie inwestora zastępczego odbywa się na podstawie umowy zlecenie o zastępstwo inwestycyjne i rozliczane jest zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. W praktyce oznacza to, że inwestor zastępczy przejmuje obowiązki i zakres czynności, jakie musiałby wykonywać inwestor bezpośredni w procesie budowlanym.

IZ - ILE KOSZTUJE?

Wartość wynagrodzenia dla inwestora zastępczego uzależniona jest przede wszystkim od czasu oraz wartości inwestycji, a także od zakresu obowiązków, jakie zostaną zlecone. W związku z tym, że każdy inwestor bezpośredni ma inne oczekiwania i potrzeby, to koszty jakie trzeba ponieść na obsługę budowy przy wsparciu inwestora zastępczego, ustalane są indywidualnie.

DLA TYCH, KTÓRZY CENIĄ SWÓJ CZAS I PIENIĄDZE

Osoby chcące postawić swój pierwszy dom nie zawsze mają wiedzę, czas oraz doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu procesu budowlanego.

Odpowiednie techniki organizacyjne oraz koordynowanie całego cyklu przez inwestora zastępczego pozwalają na pełną optymalizację kosztów budowy, kontrolę zastosowanych materiałów oraz jakość wykonania, a także skrócenie czasu realizacji inwestycji.

Dzięki temu zaoszczędzony czas umożliwia inwestorowi zająć się swoimi obowiązkami, swoją pracą i życiem prywatnym oraz uchronić go przed stresem i kłopotami związanymi z prowadzeniem inwestycji.


Co mnie wyróżnia ?

 • uczciwość
 • terminowość
 • pełne zaangażowanie
 • odpowiedzialność
 • zmysł organizacyjny
 • dyspozycyjność
 • dokładna realizacja zadań
 • konsekwencja w działaniu
 • kreatywne podejście do wielu spraw
 • myślenie analityczne i strategiczne
 • komunikatywność, współdziałanie
 • umiejętność zarządzania zespołem i współpraca
 • asertywność
 • znajomość zasad negocjacji
 • specjalista w dziedzinie
 • zachowanie tajemnicy zawodowej

Kontakt

+48 737 97 93 93

kontakt@apinwestorzastepczy.pl

Adres

Bolesławiec, Lwówek Śląski

słowa kluczowe:
inwestor zastępczy Bolesławiec, inżynier budowy Bolesławiec, kierownik budowy Bolesławiec, nadzór inwestorski Bolesławiec, budowa domów Bolesławiec